Αρχική Σελίδα Επικοινωνία
Ελληνικά English

Η εταιρεία - από την ίδρυσή της - δραστηριοποιείται με επιτυχία στην πρακτόρευση πλοίων, είτε για λογαριασμό των πλοιοκτητών είτε των ναυλωτών, με κύριο πάντα στόχο τον πιο γρήγορο, ασφαλή και πλέον οικονομικό τρόπο.

Τα φορτία που συνήθως διακινεί είναι:
Φορτία χύμα (δημητριακά, μεταλλεύματα, κάρβουνα κλπ.)
Υγρά φορτία (καύσιμα, κρασιά, βρώσιμα λάδια κλπ.)
Ειδικά φορτία (κόλλα μεγάλου βάρους, Ι.Μ.Ο. κλπ.)
Γενικά φορτία
Containers
Επισκευές πλοίων & Δεξαμενισμοί
Διέλευση Transit (καύσιμα, προμήθειες, εφόδια, κλπ.)

Συμπληρωματικά και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, υπάρχει η δυνατότητα και:
Α. Εφοδιασμού με καύσιμα, προμήθειες, εφόδια και πόσιμο νερό καθώς και
Β. Κάθε άλλη υπηρεσία σχετική με την εξυπηρέτηση του πλοίου και του πληρώματος

Η εταιρεία μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους ελληνικούς λιμένες και κυρίως αυτούς του Λαυρίου, του Πειραιά και της Ελευσίνας.

 
  Copyright © 2009 Aναστάσιος Χ. Βλάχος & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ναυτικές Εργασίες