Αρχική Σελίδα Επικοινωνία
Ελληνικά English

Η "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία επανδρώσεων πλοίων, που παρέχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε στελέχη και εργαζόμενους.

Απ'τα κεντρικά της γραφεία στον Πειραία και σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο συνεργατών της, έχει τη δυνατότητα παροχής του καταλληλότερου πληρώματος, ικανοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες των πελατών της.

Η "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." είναι πρωτοπόρος και στη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, π.χ. του διαδικτύου. Μπορεί και παρέχει ανά πάσα στιγμή το καταλληλότερο πλήρωμα ναυτικών μέσα από μια τεράστια διεθνή βάση δεδομένων.

 
  Copyright © 2009 Aναστάσιος Χ. Βλάχος & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ναυτικές Εργασίες